Toimitilat

Erikois­osaamisena Toimi­tilat

Meillä on moni­puolinen koke­mus liike- ja toimi­tilojen myyn­nistä, ostosta ja vuok­rauk­sesta. Palve­lemme asiak­kai­tamme laajalla alueella. Mikäli ei oman­laista liike­tilaa tunnu löytyvän, palve­lemme myös osto­toimeksi­annolla.

Lisätietoja antaa

Jussi Hannukkala, yrittäjä, LKV
0400 363 025
jussi.hannukkala@johacon.fi

Kohteet

00500
00590
01360
01400
01420
01450
01640
01730
01940
04220
04260
04400
04410
04430
04440
04600
05200
05440
05460
05800
05810
05820
05830
05840
05880
05900
07190
07230
11100
11120
11130
11170
11310
11710
11910
12100
12240
12310
12400
12600
12920
14620
31340